Witam serdecznie na stronie poświęconej mojej kancelarii. Niniejsza strona  ma wyłącznie charakter informacyjny i została stworzona po to by umożliwić Państwu podjęcie postępowania egzekucyjnego w celu wyegzekwowania należności stwierdzonych tytułem wykonawczym.

Agata Kwolek

 

Art. 2 ust. 3 ustawy  o komornikach sądowych i egzekucji:
1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie (...)
3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
    1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne (m.in. opróżnienie pomieszczeń z rzeczy i osób – tzw. eksmisje) oraz o zabezpieczenie roszczeń;
    2) wykonywanie tytułów wydanych na podstawie odrębnych przepisów(...)”

 

 

 


Dane teleadresowe:
ul. Św. Mikołaja 51/52 IV p.
50-127 Wrocław
NIP: 894 -153-33-42
REGON: 932722482

tel./fax (071) 342-91-91, 342-87-10

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00- 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 – 15.00
Komornik przyjmuje osobiście w każdy:
wtorek: 14.00 - 17.00
czwartek: 10.00 – 12.00

Numer rachunku bankowego:
nr 42 1020 5242 0000 2402 0020 5443
w PKO BP SA III o/Wrocław

Tytułem wpłaty należy podać:
Imię, Nazwisko (nazwę firmy)
oraz koniecznie sygnaturę sprawy
(w formacie: KM 00/00)